Förmånsbeskattning vid förmånsbil

Förmånsbil innebär att din arbetsgivare låter dig använda din tjänstebil även privat. Det är en löneförmån som du behöver betala skatt för. För att det ska bli rätt med skattesumman är det viktigt att du håller reda på hur mycket du kör privat och hur mycket du kör i tjänsten. Hur mycket skatt du betalar för din förmånsbil beror även på värdet på bilen.

Fördelar med en förmånsbil

En förmånsbil kan vara en fördel både för en arbetstagare och en arbetsgivare. För arbetsgivaren kan det vara en bra strategi eftersom det kan göra arbetsplatsen mer attraktiv. Du som företagare kan hitta bilar hos www.bildeve.se.

Som arbetstagare är det en bra möjlighet att ha tillgång till en bil även privat, utan att du behöver oroa dig för exempelvis oförutsedda avgifter. Arbetsgivaren står för försäkring och de löpande utgifterna som tillkommer med en bil.

För körjournal

När du har en tjänstebil som du även får använda privat är det viktigt att alltid föra körjournal. Du behöver kunna visa upp hur mycket du har kört i tjänsten. Det finns annars en risk att du kommer att beskattas på allt drivmedel. Tänk på att resor till och från jobbet i de flesta fall är privatkörning och inte körning i tjänsten.